ด่านศุลกากรสิชล
Sichon Customs House
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เขตศุลกากร
ด้านเหนือ จากเสาหินหน้าหมู่บ้านทุ่งใส เป็นเส้นตรงยื่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนจดทะเล เวลาน้ำลงงวด ลึก 10 เมตร
ด้านใต้ จากเสาหินบนปลายแหลมคอกวาง เป็นเส้นตรงยื่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จดทะเลเวลาน้ำลงงวด ลึก 10 เมตร

ด้านตะวันออก แนวน้ำลึก 10 เมตร เวลาน้ำลงงวด
ด้านตะวันตก จากเสาหินทิศตะวันตกของด่านศุลกากร เป็นเส้นตรงไปจดเสาหินบนฝั่งคลองสิชลตรงข้าม

เขตรับผิดชอบของด่านศุลกากรสิชล
รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอสิชล เนื้อที่ 703.105 ตร.กม. (ระยะห่างจากตัวจังหวัด 66 กม.) และ อำเภอขนอม เนื้อที่ 433.926 ตร.กม. (ระยะห่างจากตัวจังหวัด 100 กม.) จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินงานของด่านศุลกากรสิชล
สินค้าที่มาปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรสิชล ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขาออก ขนส่งทางทะเล มีสินค้าหลักในการส่งออก ดังนี้

  • แร่ธรรมชาติ จำพวก ยิปซั่ม และโดโลไมต์ มีผู้ประกอบการส่งออกสินค้าดังกล่าว จำนวน 3 ราย โดยจะทำการขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือน้ำลึก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ประเทศปลายทาง ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน
  • ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) มีผู้ประกอบการส่งออกจำนวน 1 ราย (ปตท.) โดยจะทำการขนถ่ายสินค้าบริเวณโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ประเทศปลายทาง สิงค์โปร์

นอกจากนี้ด่านศุลกากรสิชล ยังมีการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับเรือค้าชายฝั่ง สินค้าในการค้าชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซ LPG ซึ่งทำการขนถ่ายสินค้าบริเวณโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสิชล ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เนื่องจากท่าที่ทำการขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ อ.ขนอม ซึ่งด่านฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจเรือ ควบคุมการบรรทุกขนถ่าย ตรวจชั่ง ตลอดจนการตรวจปล่อยสินค้าเข้า - ออก ควบคุมให้มีการปฏิบัติพิธีการให้ครบถ้วนถูกต้อง และป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากร

ปัจจุบันกรมศุลกากรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร paperless เน้นบริการที่สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ในรูปแบบของ e-customs ซึ่งได้ถูกออกแบบให้มีรูปแบบและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของแต่ละระบบมาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ซึ่งผู้ประกอบการส่งออกที่ด่านฯ สิชล ได้เข้าระบบดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 มีนาคม 2559 10:28:43

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสิชล - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสิชล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร